Welkom

Welkom op de blog van THGK.

Op deze website worden gedichten en boeken gepubliceerd. Daarnaast kunt u informatie vinden over de schrijver/dichter zelf. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van nieuws over nieuwe uitgaven van boeken en/of gedichtenbundels. Veel leesplezier!

 

Advertenties

DAGEN

De dagen zijn nog niet vervuld
de dagen zijn nog lang niet vervuld
de nachten zijn nog niet donker genoeg
de nachten zijn droomloos genoeg
en het leven
het leven gaat door
als een muis in het veld
als een vogel in het nest
maar de dagen zijn nog niet vervuld.

thgk 11-12-2018

JOUW GLIMLACH

Ik zag je
de kamer vulde zich
met jouw innige liefde

ik keek naar
een engel die op de
aarde was verschenen

al wat ik
wilde zeggen was dat
het leven mooier werd

jouw vruchten
die je bij je droeg
verraadden eenzaamheid

jouw glimlach
betoverend als in een
sprookje, opende mijn ogen

het leek me
onmogelijk je te winnen

maar voor ik
het wist was je naast me

en bleef je
langer dan voor één nacht.

thgk 27-11-2018

EEN MOOIE GLIMLACH

Een mooie glimlach
op een stukje groene aarde
midden in de zomer
legt ze zich neer op het gras ter neer

de koperen ploert dimt wat
en verwarmt haar armen en benen
want de stralen rollen ver haar
een zoete geur stijgt op

Ik luister een tijdje naar niets
ik hoor de bladeren fluisteren
de rotsen slaan de golven stuk
het blauwe beest laat het brullend horen

Zo gaat het al eeuwen,
het is een lange levenspad
zo oud als de wereld is.

thgk 26-11-2018

GELOOFSBELIJDENIS

Deze geloofsbelijdenis is een moment opname in ons ontwikkelingsproces van geloven en het leven er naar.

Wij geloven: in de Grote Geest, Onze Grote Verteller, de Schepper van al het leven, wij mogen geloven dat hij geweest is, is en altijd er zal zijn;

Wij geloven: in de Schepping door de Grote Geest, gegeven in ons leven, dat wij mogen pachten tot in de eeuwigheid;

Wij geloven: in de Geest van de Grote Geest, die ons in beweging zet te leven in de Geest van zijn verbond met ons ooit gesloten;

Zo weten wij ons in leven en in sterven gedragen door de Grote Geest en zijn Oneindige Liefde.

thgk 05-11-2018

uit de ongepubliceerde bundel
MIUJN BLOED IS EVEN ROOD ALS MIJN BEENDEREN

NAAR JESEJA 9

1. Het volk dat in duisternis leeft
kan een groot licht zien;

2. U heeft het volk groeien
het veel vreugde gegeven,
maar evenveel on-vreugde;
3. Het juk door de overheid gegeven
drukt op ons gemoed
als steunstang op onze schouders,
als de zweep van slavendrijvers;
4. Iedere laars stampend op de lijken
hakenkruizen wapperen inhumaan
in onze gezichten;
5. Iedere jas besmeurd met bloed en slijk
dragen onze wonden;
6. Een kind is ons geboren
een zoon, de heerschappij rust
op zijn schouder, vervolgt door

thgk 05-11-2018

uit de nog ongepubliceerde bundel
MIJN BLOED IS EVEN ROOD ALS MIJN BEENDEREN

VERBIJSTERING

Op de wereld
staat veel
waar je
verstand vaak
overvoerd wordt.

Maar niets dat
meer verbijstert
dan de
mens die
het vernietigt,

niet door de
wil maar
meer door
onwetendheid.

thgk 05-11-2018

uit de nog ongepubliceerde bundel
MIJN BL;OED IS EVEN ROOD ALS MIJN BEENDEREN

GEKNISPER VAN PAPIER

Als het gedicht van je
je dood wordt en
tot een strop
gemaakt wordt,

als je stem
niet meer gehoord wordt
en zich tegen je keert
voel je je verraden

en voel je in je beenderen
de minachting doordringen
en wat geringschatting
vermag voor een dode

hoor je in
de immense leegheid
verstomde stemmen
en het zachte geknisper

van papier.

thgk 05-11-2018

uit de nog ongepubliceerde bundel
MIJN BLOED IS EVEN ROOD ALS MIJN BEENDEREN

WACHTEN

Ik wacht
en ik wacht.

Ik heb gewacht
en gewacht.

Ik heb gewacht
en gewacht
tot ik een ons woog.

Ik heb gewacht
en gewacht tot ik
minder dan een ons woog.

Ik heb gewacht
en gewacht tot ik
was vergaan.

En nu zeggen ze
dat ik nooit heb bestaan.

thgk 05-11-2018

uit de nog ongepubliceerde bundel
Mijn bloed is even rood als mijn beenderen

NEDERLAND ANNO 2018

Nederland anno 2018
is geen Auswitz, is geen Buchenwald,
is geen Birkenau, is geen Terezin,
is geen Lidice, is geen Kamp Amersfoort,
is geen Kamp Westerbork
maar Nederland anno 2018
waar met geweld tegen kinderen
de geschiedenis wordt herschreven.

Kinderen,
onschuldig,
op weg naar het kerkhof
waar honderden rusten
waar een paar mensen
met hun leven werden betaald.

Kinderen moe gestreden
gaan brandend de dood in.
Zelfs het gillen voor het leven
heeft totaal geen zin.

Den Haag, september 2018

thgk 12-10-2018

uit de nog ongepubliceerde bundel Rutte en zijn dodelijke kliek